Jutarnji list

Home / Testimonial-en / Jutarnji list
Los Angeles Times je dva puta pisao o reliju uz početak teksta: Nikola Tesla bio bi ponosan, Hrvatska je domaćin međunarodnog relija električnih vozila, uz naglasak na hrvatskim prirodnim ljepotama. više

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *